ΕΣΠΑ: Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή

2.09.2022 | Νέα

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-27» με προϋπολογισμό 3,6 δις ευρώ, αρμοδιότητας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.Το νέο Πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει επενδυτικά σχέδια και δράσεις στους τομείς της «καθαρής» ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), της ενεργειακής εξοικονόμησης και αποδοτικότητας, της κυκλικής οικονομίας, της προώθησης της ηλεκτροκίνησης, της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων και των αποβλήτων και της προστασίας της βιοποικιλότητας.

Οι έξι στρατηγικοί στόχοι

Το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» της περιόδου 2021-2027 σχεδιάστηκε  στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 2 του ΕΣΠΑ 2021-2027 για την προώθηση μιας πιο πράσινης Ευρώπης θέτοντας ως στρατηγικούς στόχους :

 • Την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας και χρήση ΑΠΕ για ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
 • Την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται τόσο με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και με τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στα οικοσυστήματα
 • Την αστική αναζωογόνηση με έμφαση στο δομημένο και φυσικό αστικό περιβάλλον
 • Τη βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα-μικροκινητικότητα
 • Την ικανοποίηση των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων και υδάτων, ενσωματώνοντας τις παραμέτρους της κυκλικής οικονομίας,
 • Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων.

Η κατανομή των πόρων

Σύμφωνα με το πρόγραμμα η κατανομή των πόρων είναι η εξής:

 • Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κατοικιών και επιχειρήσεων 860 εκ.ευρώ
 • Διαχείριση Στερεών αποβλήτων: 800 εκ.ευρώ
 • Διαχείριση Υδάτινων Πόρων: 640 εκ. ευρώ
 • Προσαρμογή στην κλιματική Αλλαγή: 445 εκ. ευρώ
 • Μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας και έξυπνων ενεργειακών συστημάτων 440 εκ. ευρώ.
 • Αστική Αναζωογόνηση και Βιώσιμη Κινητικότητα: 320 εκ. ευρώ
 • Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας:75 εκ. ευρώ

Επίτευξη στόχων

Το πρόγραμμα συμβάλει με πόρους του σε ποσοστό 85,2% μέσω δράσεων ΕΤΠΑ και 19,4% μέσω δράσεων ΤΣ στην επίτευξη των στόχων της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ενώ σε ποσοστό 18% μέσω δράσεων ΕΤΠΑ συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων διατήρησης και προστασίας της βιοποικιλότητας.

Άρθρο: https://ecopress.gr/espa-pos-tha-moirastoun-36-dis-gia-perivallon-klimatiki-allagi/

Φωτογραφία: https://www.thriveglobal.gr/arthra/viosimi-anaptyxi-gia-ti-pragma-milame/