Προνομιούχο οικόπεδο στη Χίο 1 Σεπτεμβρίου, 2021 , by