Πολιτική Απορρήτου

H παρούσα Ιστοσελίδα σας ενημερώνει για την Πολιτική Απορρήτου μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε ή επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και τις επιλογές που έχετε συσχετίσει με τα δεδομένα αυτά.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την παροχή και τη βελτίωση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μας. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, αποδέχεστε τη συλλογή και τη χρήση πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, οι όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτήν είναι σύμφωνοι με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, όπως μπορεί να τους βρείτε από το https://opsisrealestate.gr 

ΟΡΙΣΜΟΙ

Προσωπικά δεδομένα 

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες ενός φυσικού προσώπου («Υποκείμενο Δεδομένων»), οι οποίες μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητά του προσώπου

(ή από αυτές και άλλες πληροφορίες είτε στην κατοχή μας είτε πιθανόν να τεθούν στην κατοχή μας).

Δεδομένα χρήσης

Δεδομένα χρήσης είναι όλα τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτοματοποιημένες μεθόδους είτε μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας μας είτε από την ίδια την υποδομή της Ιστοσελίδας (για παράδειγμα, η διάρκεια κάθε επίσκεψης στην Ιστοσελίδα).

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στην συσκευή ενός χρήστη.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο «υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που (μόνα ή από κοινού με άλλα) καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, εμείς είμαστε ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Εκτελών την Επεξεργασία

Ο «εκτελών την επεξεργασία» (ή ο πάροχος υπηρεσιών) είναι  φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέα (εκτός των υπαλλήλων του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων), ο οποίος επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες διαφόρων παρόχων υπηρεσιών για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας πιο αποτελεσματικά.

Υποκείμενο Δεδομένων

«Υποκείμενο Δεδομένων» είναι κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Χρήστης

Το φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. Ο Χρήστης αντιστοιχεί στο Υποκείμενο Δεδομένων, το οποίο είναι και το Υποκείμενο των Προσωπικών Δεδομένων.

Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Συλλέγουμε διάφορους τύπους πληροφοριών για διάφορους σκοπούς παροχής και βελτίωσης των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μας προς εσάς.

ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Προσωπικά Δεδομένα

Κατά την διάρκεια της χρήσης της Ιστοσελίδας μας, ενδέχεται να σας ζητηθεί η παροχή συγκεκριμένων προσωπικών πληροφοριών ταυτοποίησης, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία μας με εσάς ή την ταυτοποίησή σας ( «Προσωπικά Δεδομένα»). Ενδεικτικά  και όχι περιοριστικά Προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης  αποτελούν:

 • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-mail)
 • Όνομα και επώνυμο
 • Αριθμός Τηλεφώνου
 • Διεύθυνση, Περιοχή, Τ.Κ., Πόλη
 • Cookies και Δεδομένα Χρήσης

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, προσφορών και άλλων πληροφοριών που πιθανόν να σας ενδιαφέρον. Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από τη λήψη οποιασδήποτε ή όλων αυτών των επικοινωνιών από εμάς, ακολουθώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής ή τις οδηγίες που παρέχονται σε οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλουμε.

Δεδομένα χρήσης

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μας («Δεδομένα Χρήσης»). Αυτά τα δεδομένα χρήσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου του υπολογιστή σας (π.χ. διεύθυνση IP), τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης σας, οι ενότητες που επισκέπτεστε στη σελίδα μας, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψής σας, ο χρόνος που αφιερώνεται σε αυτές τις ενότητες, τους σειριακούς αριθμούς που αντιστοιχούν στη συσκευή σας και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Παρακολούθηση Δεδομένων Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες ιχνηλάτησης για να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα στην Ιστοσελίδα μας και να διατηρούμε συγκεκριμένες πληροφορίες.

Τα cookies είναι αρχεία με μικρό αριθμό δεδομένων που μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό. Τα cookies αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από έναν ιστότοπο και αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Οι τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται επίσης είναι φάροι ηλεκτρονικών συσκευών, ετικέτες και προγραμματισμοί εντολών για τη συλλογή και παρακολούθηση πληροφοριών και για τη βελτίωση και ανάλυση της Σελίδας μας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να μην επιτρέπει την τοποθέτηση όλων των cookies ή να σας υποδεικνύει πότε αποστέλλονται cookies. Ωστόσο, εάν δεν αποδέχεστε την τοποθέτηση cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες της Σελίδας μας.

Παραδείγματα Cookies που χρησιμοποιούμε:

• Cookies κατάστασης περιόδου σύνδεσης

Χρησιμοποιούμε τα Cookies περιόδου σύνδεσης για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας μας.

• Cookies προτιμήσεων επισκεπτών

Χρησιμοποιούμε Cookies προτιμήσεων για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας και τις διάφορες ρυθμίσεις που έχετε κάνει στον ιστότοπό μας. 

• Cookies ασφαλείας.

Χρησιμοποιούμε Cookies ασφαλείας για λόγους ασφαλείας .

ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η OPSIS Real Estate Agency χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει για διάφορους σκοπούς:

 • Για την παροχή και συντήρηση της Ιστοσελίδας μας.
 • Προκειμένου να σας ειδοποιήσουμε για τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα μας.
 • Για να σας επιτρέψει να συμμετάσχετε σε διαδραστικές λειτουργίες της Ιστοσελίδας μας, όταν επιλέγετε να προβείτε σε αυτές.
 • Για σκοπούς υποστήριξης πελατών.
 • Για τη συλλογή αναλύσεων ή πολύτιμων πληροφοριών, ώστε να βελτιώσουμε την Ιστοσελίδα μας
 • Για παρακολούθηση της επισκεψιμότητας της Ιστοσελίδας μας.
 • Για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων.
 • Για να σας παρέχουμε εξατομικευμένη ενημέρωση, ειδικές προσφορές και γενικές πληροφορίες σχετικά με άλλα αγαθά, υπηρεσίες και εκδηλώσεις που προσφέρουμε, παρόμοια με τα ήδη αγορασθέντα ή με αγαθά και υπηρεσίες για τα οποία έχετε ζητήσει πληροφορίες, εκτός εάν έχετε επιλέξει να μην λάβετε τέτοιες πληροφορίες.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η OPSIS Real Estate Agency διατηρεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στον βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (για παράδειγμα, εάν απαιτείται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για λόγους συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία), να επιλύσουμε διαφορές και να εφαρμόσουμε τις νομικές μας συμφωνίες και πολιτικές.

Η OPSIS Real Estate Agency στο τέλος της περιόδου διατήρησης, διαγράφει πλήρως ή ανώνυμα τα δεδομένα σας ή διατηρεί δεδομένα χρήσης έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό. Τα δεδομένα χρήσης διατηρούνται γενικά για μικρότερο χρονικό διάστημα, εκτός εάν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας ή για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Ιστοσελίδας μας ή είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να τα διατηρούμε για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, ενδέχεται να μεταφερθούν – και να διατηρηθούν – σε υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πολιτείας, της επαρχίας, της χώρας σας ή άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας όπου οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνους από της τοπικής δικαιοδοσίας σας.

Το OPSIS Real Estate Agency θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και καμία μεταφορά των Προσωπικών σας Δεδομένων δεν θα πραγματοποιηθεί σε έναν οργανισμό ή μια χώρα, εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των δεδομένων σας και άλλων προσωπικών πληροφοριών.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Υπό ορισμένες συνθήκες, η OPSIS Real Estate Agency ενδέχεται να κληθεί να γνωστοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα εάν απαιτείται από το νόμο ή ως απάντηση σε έγκυρα αιτήματα από δημόσιες αρχές (π.χ. δικαστήριο ή κυβερνητική υπηρεσία).

ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η OPSIS Real Estate Agency μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα καλή τη πίστει ότι τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για:

• Συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση

• Προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της OPSIS Real Estate Agency.

• Για την αποτροπή ή διερεύνηση πιθανών παραβάσεων σε σχέση με την Ιστοσελίδα μας.

• Προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών της Ιστοσελίδας μας ή του κοινού.

• Προστασία από νομική ευθύνη

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς όμως κανένας ιστότοπος, πληροφοριακό σύστημα ή διαβίβαση δεδομένων στο διαδίκτυο δεν μπορεί να είναι εγγυημένα 100% ασφαλή. Παρότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να χρησιμοποιήσουμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Η OPSIS Real Estate Agency στοχεύει να λάβει εύλογα μέτρα για να σας επιτρέψει να διορθώσετε, να τροποποιήσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Όποτε καθίσταται εφικτό, μπορείτε να ενημερώσετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα απευθείας στην ενότητα των ρυθμίσεων λογαριασμού. Εάν δεν μπορείτε να αλλάξετε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας για να πραγματοποιήσετε τις απαιτούμενες αλλαγές.

Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα Προσωπικά Δεδομένα που έχουμε συλλέξει για εσάς και αν θέλετε να διαγραφούν από τα συστήματά μας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα:

• Να αιτηθείτε την πρόσβαση και λήψη αντιγράφου των Προσωπικών Δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.

• Να διορθώσετε τυχόν προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται σχετικά με εσάς και είναι ανακριβή.

• Για να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων που τηρούμε για εσάς.

Έχετε το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων για τις πληροφορίες που παρέχετε στην OPSIS Real Estate Agency. Μπορείτε να ζητήσετε να αιτηθείτε ένα αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων στην ηλεκτρονική μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως, ώστε να μπορείτε να τα διαχειριστείτε και να τα μετακινήσετε.

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν ανταποκριθούμε σε τέτοια αιτήματα.

ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενδέχεται να απασχολούμε τρίτες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα προς διευκόλυνση μας («Πάροχοι Υπηρεσιών»). Οι Πάροχοι Υπηρεσιών μπορούν να παρέχουν διάφορες υπηρεσίες εκ μέρους μας, να εκτελούν υπηρεσίες που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα ή να μας βοηθάμε στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η Ιστοσελίδα μας.

Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για να εκτελέσουν αυτές τις εργασίες εκ μέρους μας και υποχρεούνται να μην τa αποκαλύψουν ή χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να παρακολουθούμε και να αναλύσουμε τη χρήση της Ιστοσελίδα μας.

Google Analytics

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που προσφέρεται από την Google, η οποία παρακολουθεί και καταγράφη την επισκεψιμότητα ενός ιστότοπου. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για την παρακολούθηση και καταγραφή της χρήσης της Ιστοσελίδας μας. Αυτά τα δεδομένα κοινοποιούνται σε άλλες υπηρεσίες της Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για να προσαρμόσει και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη διάθεση της δραστηριότητάς σας στην Υπηρεσία στο Google Analytics εγκαθιστώντας το πρόσθετο εξαίρεσης από το Google Analytics. Το πρόσθετο εμποδίζει το JavaScript του Google Analytics (ga.js, analytics.js και dc.js) να μοιράζεται πληροφορίες με το Google Analytics σχετικά με τη δραστηριότητα επισκέψεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  των όρων απορρήτου της Google:

https://policies.google.com/terms?fg=1

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Η Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν από εμάς. Εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα μεταφερθείτε στον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους. Σας συνιστούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστότοπων ή υπηρεσιών τρίτων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η Ιστοσελίδα μας δεν απευθύνεται σε άτομα κάτω των 13 ετών («Παιδιά»).

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία από άτομα κάτω των 13 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι τα παιδιά μας μας παρείχαν Προσωπικά Δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας. Εάν λάβουμε γνώση ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα από παιδιά χωρίς γονική συγκατάθεση, λαμβάνουμε μέτρα για την κατάργηση αυτών των πληροφοριών από μας διακομιστές μας.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενδέχεται ανά διαστήματα να ενημερώνουμε την Πολιτική Απορρήτου μας. Θα σας ενημερώσουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτήν τη σελίδα.

Θα σας ενημερώσουμε μέσω email και / ή με μια εμφανή ειδοποίηση στην Ιστοσελίδα μας, πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής και θα επικαιροποιούμε την «ημερομηνία έναρξης ισχύος» στην κορυφή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές ισχύουν από την δημοσίευσή τους στην σελίδα αυτή.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@opsisrealestate.gr