Επαγγελματικό ακίνητο 7 ορόφων

  • Πλατεία Βικτωρίας
Τιμή: 950.000€

OPSIS ID Nο.: 2941
Εμβαδόν ακινήτου: 881 τ.μ.
Τιμή: 950.000€

Ισόγειο: 130 τ.μ.,  €150.000  οικονομική αξίωση

Α΄ όροφος: 151, 64 τ.μ.

Β΄ όροφος: 151,64 τ.μ.

Γ΄ όροφος:  151,64 τ.μ.

Δ΄ όροφος: 120,64 τ.μ.

Ε΄ όροφος:   89, 64 τ.μ.

ΣΤ΄ όροφος: 58,64 τ.μ.

Ζ΄ όροφος:   27,82 τ.μ.