Μονοκατοικία με δυνατότητα κατάτμησης 1 Σεπτεμβρίου, 2021 , by