Εκτός κτηματαγοράς μισό εκατομμύριο ακίνητα, λόγω ενεργειακής σπατάλης

9.07.2018 | Νέα

Μισό εκατομμύριο ιδιωτικές κατοικίες βγαίνουν σταδιακά εκτός κτηματαγοράς μέσα στην επόμενη δεκαετία, καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΕΝ δεν επιδέχονται ενεργειακής αναβάθμισης.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των ευρωπαϊκών Οδηγιών και αποφάσεων για την ενεργειακή εξοικονόμηση και την αποδοτικότητα των κτιρίων έχουν δρομολογηθεί και προωθούνται στην Ελλάδα νέες επενδύσεις ενεργειακής εξοικονόμησης συνολικού ύψους 10 δις ευρώ μέχρι το 2030.

Το Υπουργείο ΠΕΝ έχει χαράξει 8 βασικούς άξονες  για την επίτευξη εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης 2020-2030 ως μέτρα πολιτικής του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, του οποίου ολοκληρώθηκε η διαβούλευση σε εθνικό επίπεδο και κατατέθηκε ήδη στην ΕΕ, προκειμένου να οριστικοποιηθεί και να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή εντός του 2019, με την έκδοση νέων προτύπων και τεχνικών οδηγιών, που αναμένεται σύντομα με πρωτοβουλίες του ΥΠΕΝ να αρχίσει η κατάρτιση τους. Παράλληλα το ΥΠΕΝ στο πλαίσιο επίσης των ευρωπαϊκών Οδηγιών και αποφάσεων  έχει καταρτίσει 13 άξονες μακροπρόθεσμης  στρατηγικής για την  ανακαίνιση του  κτιριακού αποθέματος.

Ελάχιστοι στόχοι

Στο μεταξύ σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΕΝ, που παρουσιάστηκαν από τον δρ. Δημήτρη Τσαλέμη, προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του ΥΠΕΝ, σε ημερίδα του ΤΕΕ σε ό,τι αφορά τον κτιριακό τομέα στην  Ελλάδα, ο συνολικός αριθμός κτιρίων ανέρχεται στα 4, 1 εκατομμύρια, εκ των οποίων το 79% είναι κτίρια κατοικίας. Επίσης το 85% αυτών μπορεί να ανακαινιστεί ενώ το 15% δεν επιδέχεται ενεργειακή αναβάθμιση.

Αυτό σημαίνει ότι από τα 3.239.000 νόμιμα ιδιωτικά κτίρια  τα 485.850 κτίρια (δηλάδή περίπου μισό εκατομμύριο ακίνητα) δεν επιδέχονται ενεργειακή αναβάθμιση, καθώς είναι τέτοια η κατάστασης τους λόγω παλαιότητας και χρήσης, που δεν μπορούν να πιάσουν τους ελάχιστους στόχους και να ενταχθούν στα νέα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, που σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΥΠΕΝ προγραμματίζεται να «τρέχουν» με ρυθμούς για τουλάχιστον 50.000 ιδιωτικά κτίρια ετησίας μέχρι το 2030.

Αλλάζει η κτηματαγορά

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γ.  Στασινός, μιλώντας σε ημερίδα του ΤΕΕ για την ενεργειακή εξοικονόμηση  έδωσε το μήνυμα ότι «η εξοικονόμηση ενέργειας αλλάζει την κτηματαγορά, καθώς όσοι επενδύουν σε ακίνητα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης βγαίνουν κερδισμένοι, τόσο από την εξοικονόμηση ενέργειας, όσο και από την αύξηση της αξίας του ακινήτου». Πράγμα που όπως σημείωσε «ήδη οι έξυπνοι επενδυτές το βλέπουν».

Σημειώνεται επίσης ότι όπως έχει γράψει δείτε εδώ το σχετικό ρεπορτάζ του ecopress, το σχέδιο της Ε.Ε. για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα μαζικών παρεμβάσεων στο κτιριακό απόθεμα της Ευρώπης, επενδύοντας κονδύλια ύψους 170 δισ. ευρώ, περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της Ε.Ε. για την επίτευξη των στόχων εξοικονόμησης ενέργειας στο 32,5% έως το 2030.

Παράλληλα προβλέπεται με Οδηγία από την ΕΕ προς τις Τράπεζες η χορήγηση στεγαστικού δανείου, να  λαμβάνει υπόψη της το προφίλ ενεργειακής κατανάλωσης του ακινήτου.

Η εφαρμογή αυτού του μέτρου προοιωνίζεται ότι τα κτίρια χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, που συνήθως είναι τα παλαιότερα και έχουν επίσης θέματα και στατικής ενίσχυσης, σταδιακά θα τίθενται εκτός του ανταγωνιστικού πλαισίου της κτηματαγοράς, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους δεν διαθέτουν τα αναγκαία κονδύλια για την ενεργειακή αναβάθμιση τους.

Ο κτιριακός τομέας

Ειδικότερα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΕΝ από το συνολικό αριθμό κτιρίων στην Ελλάδα που ανέρχεται σε 4,1 εκατ. είναι:

 • Κτίρια κατοικιών 79%
 • Άλλα κτίρια 14%
 • Γραφεία και καταστήματα 5%
 • Σχολικά και εκπαιδευτικά κτίρια 1%
 • Ξενοδοχεία 1%, και
 • Νοσοκομεία και κλινικές με μικρότερο ποσοστό του 1%

Μέτρα πολιτικής

Τα 8 μέτρα πολιτικής του ΕΣΕΚ για την επίτευξη εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης 2020-2030 είναι:

Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων

 1. Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης ιδιωτικών κτιρίων
 2. Προώθηση μηχανισμών αγοράς και ενεργειακών ελέγχων
 3. Οριζόντια μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης
 4. Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης βιομηχανικού τομέα
 5. Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης μεταφορών
 6. Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αέριο
 7. Προώθηση παρεμβάσεων εκσυγχρονισμού υποδομών ύδρευσης/αποχέτευσης και άρδευσης

Στρατηγική ανακαινίσεων

Οι 13 άξονες μακροπρόθεσμη  στρατηγική ανακαίνισης κτιριακού αποθέματος , που έχει εκπονήσει το ΥΠΕΝ προβλέπουν:

 1. Εξασφάλιση πόρων για τη χρηματοδότηση ενεργειακών αναβαθμίσεων
 2. Υλοποίηση προγραμμάτων επιδότησης των ενεργειακών αναβαθμίσεων σε νοικοκυριά, δημόσια κτίρια και κτίρια του τριτογενούς τομέα
 3. Βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου στα Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Κτίρια μέσω οικονομικά αποδοτικών ελάχιστων ενεργειακών απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης
 4. Θέσπιση πολιτικών και μέτρων για την επιτάχυνση και τη διευκόλυνση της διείσδυσης ενεργειακά αποδοτικών πρακτικών και Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Κτιρίων
 5. Ενθάρρυνση – μείωση φορολόγησης καταναλωτών – οικιακών χρηστών σε περίπτωση υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών μεθόδων ή/και ανακαινίσεων
 6. Καταγραφή των νοικοκυριών που εντάσσονται στην κατηγορία της ενεργειακής φτώχειας (Παρατηρητήριο Ενεργειακής Φτώχειας)
 7. Υλοποίηση  προγραμμάτων ανακαίνισης δημοσίων κτιρίων μέσω ESCOs
 8. Προσαρμογή νομοθεσίας για την εφαρμογή ESCOS στο Δημόσιο
 9. Θέσπιση κινήτρων για τους ενεργειακούς υπευθύνους των δημοσίων κτιρίων που εξοικονομούν ενέργεια και πόρους
 10. Δημιουργία βάσεων δεδομένων για την καταγραφή και ενεργειακή αποτύπωση των δημοσίων κτιρίων
 11. Θέσπιση κινήτρων για την ανακαίνιση οικοδομικών συγκροτημάτω

Πηγή:

Εκτός κτηματαγοράς μισό εκατομμύριο ακίνητα, λόγω ενεργειακής σπατάλης