Επαγγελματικό ακίνητο 7 ορόφων 17 Ιουλίου, 2020 , by